Nario matmenys rukyti,

Be to, norintieji, kad rūkyti balkonuose būtų uždrausta, pamiršta, jog kai kurie kaimynai tai darys prie namo ir dūmai vis tiek sklis į pirmųjų aukštų butus. Gyventojai pažeidėją gali nufotografuoti, nufilmuoti ir pridėti raštišką paaiškinimą, kur, kada buvo užfiksuotas balkone, kurio name tai daryti uždrausta, rūkęs asmuo. Taip pat prie pastatų būtų galima įrengti specialias kapsules, kuriose žmonės galėtų rūkyti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia informacinis plakatas , lipdukas arba nemokamai atsiimti spausdintu formatu iš NTAKD.

Įstatymą, draudžiantį rūkyti daugiabučių balkonuose ar kotedžų terasose, jei tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas, Seimas priėmė dar pernai spalį.

Draudimas rūkyti daugiabučiuose Nuo m. Pagal įstatymo reikalavimus pastato buto savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu butu ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato buto patalpas bei į to paties buto patalpas.

Nario matmenys rukyti

Nario matmenys rukyti nustatyta, kad rūkyti draudžiama: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose Padidinkite nari su siurbliais. patalpose taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams ; kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašądaugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

Nario matmenys rukyti

Asmenys gali pateikti prieštaravimus naudodamiesi elektronine paslauga Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimas. Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name.

Nario matmenys rukyti

Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name. Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Draudimas rūkyti daugiabučiuose Nuo m. Pagal įstatymo reikalavimus pastato buto savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu butu ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato buto patalpas bei į to paties buto patalpas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www. Draudimo Nario matmenys rukyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Ji nustato cigarečių, cigaretėms sukti skirto tabako, pypkių tabako, cigarų, cigarilių, bedūmio tabako, elektroninių cigarečių bei žolinių rūkomųjų gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo taisykles. Ja siekiama pagerinti ES tabako produktų vidaus rinkos funkcionavimą, tuo pačiu užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos lygį. Elektroninių cigarečių saugos ir kokybės taisyklės — Teisės aktais nustatomos nikotino turinčių elektroninių cigarečių saugos ir kokybės taisyklės.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Nario matmenys rukyti

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą.

Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki eurų.

Norintiems mesti rūkyti siūlome pasinaudoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Pagalba metantiems rūkyti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia informacinis plakataslipdukas arba nemokamai atsiimti spausdintu formatu iš NTAKD.