Kas yra nariu normos dydis 15 metu, Skaičiuoklė

Pagal Tarnybos nuostatus pareigūnams ir sutartininkams taikoma tokia pat pensijų sistema. Esame gerokai lankstesni vertindami kliento situaciją nei didieji bankai. Pagaliau, nereikėtų pamiršti, kad daug privačių tarptautinių bendrovių turi papildomos pensijos fondus ir skiria papildomas pensijos išmokas, kad pritrauktų ir išlaikytų kvalifikuotus darbuotojus.

Bendros kredito kainos metinė norma, bendra kredito gavėjo mokama suma, bendras kredito įmokų skaičius ir įmokos suma apskaičiuoti laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios terminą lygų kredito sutarties trukmei, visa kredito suma išmokama sutarties pasirašymo dieną, šalys tinkamai vykdys visus savo įsipareigojimus, kintama palūkanų norma, įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki kredito sutarties pabaigos.

Papildomai klientas patirs turto draudimo ir vertinimo išlaidas, kurios priklauso nuo įkeičiamo turto individualių savybių ir todėl nėra įskaičiuotos į bendrą kredito kainą aukščiau nurodytame pavyzdyje. Jeigu sudaroma kredito užsienio valiuta sutartis, t. Paskola turi būti užtikrinta Bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu. Imant šią paskolą reikalingas papildomo pajaus įnašas. Metinė palūkanų norma priklauso nuo kliento finansinės situacijos ir kiekvienu atveju yra individuali.

Palūkanos šioms paskoloms — kintamos. Verslo subjektams, planuojantiems plėtrą arba susiduriantiems su netikėtais iššūkiais ar laikinais sunkumais, siūlome verslo paskolas.

Kintamasis X apskaičiuojamas koeficientą 0, dauginant iš sveiko skaičiaus mėnesių, likusių iki palūkanų fiksavimo periodo arba atitinkamai iki ilgalaikių kintamų palūkanų, kurios buvo nustatytos ilgesniam nei 12 mėn. Atskirais atvejais gali būti taikomas ir didesnis sąlygų keitimo mokestis. Priedas 1.

Verslo paskolos priklausomai nuo paskirties gali būti investicinės arba apyvartinės. Apyvartinės paskolos — trumpesnio laikotarpio skirtos apyvartinėms reikmėms.

Investicinės paskolos naudojamos įrangos įsigijimui, investicijoms, nekilnojamo turto pirkimui. Investicinės paskolos trukmė — 5 metai, apyvartinė — iki 2 metų. Esant poreikiui galimi ir nestandartiniai sprendimai taikant ilgesnius terminus ar darant atidėjimus.

Labai naudingas sprendimas verslui — kredito linija. Už nepanaudotą kredito linijos dalį palūkanų mokėti nereikia. Palūkanos mokamos tik už panaudotą kredito linijos dalį ir tik už tą laikotarpį kai naudojamos lėšos. Tai puikus sprendimas sezoniniams verslams arba įmonėms, kurioms sunku iš anksto prognozuoti savo piniginius srautus. Žemės ūkio paskolos orientuotos į ūkininkų poreikius.

Žemės ūkiui skirtos paskolos, kaip ir verslo paskolos, gali būti investicinės arba apyvartinės, priklausomai nuo to, kokiam tikslui lėšos bus naudojamos. Stengiamės savo klientams pateikti Padidinti 5 ziureti gerą pasiūlymą, įsigilinti į jo situaciją bei poreikius.

Investicinės paskolos gali būti iki 5 metų trukmės, o apyvartinėms reikmėms imamos paskolos — iki 2 metų trukmės. Esant poreikiui galimi nestandartiniai sprendimai. Palūkanos yra individualios ir priklauso nuo kelių veiksnių — finansinės būklės, užtikrinimo priemonių ir t. Palūkanos yra kintamos. Tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims teikiame turimų paskolų ir kreditų refinansavimo paslaugas. Tai leidžia prailginti paskolos terminą, sumažinti mėnesines įmokas ir lengviau susidoroti su turimais įsipareigojimais.

Mūsų noras — maksimaliai padėti klientams turintiems sunkumų vykdant savo įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms. Jei turite kelis paskolų portfelio refinansavimo pasiūlymus — nemokamai galime padėti išsirinkti geriausią ir Jums naudingiausią refinansavimo būdą bei bendrovę. Kiekvieną kartą skolindamiesi įvertinkite savo galimybes grąžinti gautą paskolą. Jei Taryba ir Parlamentas priims m. Daugelis valstybių narių dar turi imtis struktūrinių pensijų sistemų reformų.

Kaupimo normos, pensijų apskaičiavimo bazės, didžiausios pensijos normos ir įmokos normos atžvilgiu EPPS atitinka valstybių narių sistemas arba yra ne tokia palanki mokamos mažesnės išmokos. Todėl nuo m. Pirmiausia reikėtų galvoti, kaip į ES institucijas pritraukti, jose išlaikyti ir motyvuoti faktiškai dirbančius darbuotojus.

Būtent apie tai galvota m. Komisija taip pat apsvarstė kitus Tarybos prašyme išvardytus pensijų politikos aspektus, kaip antai pensijų vaidmenį bendroje ES darbuotojų atlyginimo sistemoje ir būsimo teisingo pensijų paskirstymo visiems ES darbuotojams.

Komisija padarė išvadą, kad EPPS nuostatos atitinka dabartinę padėtį ir yra suderinamos su ES institucijų politikos tikslais bei žaliosios knygos gairėmis. Mintys apie galimus EPPS pakeitimus Pensijų fondo steigimas gali sudaryti papildomų sąnaudų, nes teorinio fondo vertę reikėtų pervesti į investicinį fondą.

Vis dėlto ilgainiui metinės biudžetinės pensijų išlaidos sumažėtų, nes pensijos būtų mokamos iš fondo. Būtų galima apsvarstyti paskatas mokėti pensijas iš privačių fondų, nors tuomet reikėtų spręsti su investicijų valdymu ir saugumu susijusių papildomų išlaidų klausimą.

Tačiau siekiant išsaugoti sutartininkų pareigų patrauklumą kvalifikuotiems darbuotojams, taip pat svarbu užtikrinti, kad pareigūnų ir sutartininkų pensijų sistema būtų tokia pati. Todėl Komisija daro išvadą, kad visi EPPS parametrai atitinka valstybių narių valstybės tarnautojų pensijų sistemų parametrus.

Tačiau siekiant laikytis žaliojoje knygoje pateiktų gairių, reikėtų apriboti ankstyvo išėjimo į pensiją sistemos taikymą, o nustatytą ir privalomą pensinį amžių padidinti iki atitinkamai 65 ir 67 metų, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme.

Pagaliau, Komisija įvertino, kiek papildomai būtų sutaupyta priėmus jos pasiūlymą, grindžiamą trimis metodais: metinių pensijų išlaidų, tarnybos sąnaudų kurios atspindi teises į pensiją atitinkančias metines sąnaudas ir į pensijų fondą, jei jis egzistuotų, investuotiną sumą ir įpareigojimo mokėti pensijas. Jei Komisijos pasiūlymas būtų priimtas, jame išdėstytos priemonės padėtų ateityje gerokai sumažinti pensijų sąnaudas.

Ėmusis tokių priemonių, ilgainiui metinės pensijų išlaidos sumažėtų apie mln. Įvadas 1. Prašymas pateikti ataskaitą Aptardama Komisijos ataskaitą dėl XI priedo tarpinės peržiūros [2] Taryba paragino Komisiją atlikti visų ES institucijų ir agentūrų darbuotojų pensijų sąnaudų ilgalaikio poveikio biudžetui tyrimą.

Būsto paskolos

Komisija pristatė Eurostato atliktą pensijų sąnaudų ilgalaikio poveikio biudžetui tyrimą[3]. Eurostatas priminė pagrindinius EPPS principus ir pabrėžė, kad svarbu pripažinti, kad naujos pensijų išlaidos, patiriamos dėl šiandien į pensiją išeinančio darbuotojo, jau apmokėtos: tarnybos metu jis mokėjo pensijos įmokas[4]. Kai darbuotojai moka pagal šį tarifą patikslintas pensijų įmoką, jie už tam tikrus metus įgyja teises į pensiją, kurios saugomos įgytų teisių principo.

Iš minėto tyrimo, kuriame nagrinėtos pagrindinės EPPS pensijų išlaidų per 50 m. Taip yra dėl to, kad nors sistema taikoma nuo m.

Padidejes jos lupu narys Nario dydziai Medvedia.

Todėl — m. Kita sistemos nebrandumo pasekmė — metinių pensijų išlaidų didėjimas planuojamu laikotarpiu. Bendros pensijų išlaidos palyginamosiomis kainomis nuo 1 mln. Taigi, planuojama, kad pensijų išlaidos didės lėčiau nei pensininkų skaičius ir vėliau ims mažėti — daugiausia dėl m.

Tarnybos nuostatų reformos[5]. Eurostatas apskaičiavo, kad dėl m.

Palūkanų normos

Tai reiškia, kad iki m. Planuojama, kad iš viso per 50 metų bus sutaupyta 24 mln. Gali būti, kad dėl m. Susipažinusi su tyrimu Taryba pateikė Komisijai prašymą įvertinti visus veiksnius, darančius didelį poveikį pensijų sąnaudoms, ir paragino ją vertinant atsižvelgti į tam tikrus politikos aspektus. Taryba taip pat paprašė Komisijos iki m.

Šios ataskaitos struktūra atitinka numatytąją minėtame Tarybos prašyme. Žaliojoje knygoje nustatyti ES pensijų politikos modernizavimo prioritetai siekiant dviejų svarbiausių tikslų — pensijų adekvatumo ir tvarumo. Šiuos tikslus galima pasiekti, pvz. Metodai 2. Lyginamasis metodas Siekdama įvertinti, ar EPPS atitinka nacionalines pensijų sistemas, Komisija taikė lyginamąjį metodą.

Tam reikėjo nustatyti įvairių valstybės tarnautojų pensijų sistemų lyginamąją imtį, nagrinėjamą laikotarpį ir lyginamuosius veiksnius. Savaime aišku, kad vertinant atskirus pensijų sistemų veiksnius reikėtų neužmiršti, kad jie tarpusavyje susiję ir vienas nuo kito priklausomi. Todėl suvokti tam tikrą valstybės tarnautojų sistemą galima tik atsižvelgiant į veiksnių visumą. Kartu reikia nepamiršti lyginamų pensijų sistemų sudėtingumo ir ypatumų.

Nustatant nagrinėjamą laikotarpį reikia turėti omenyje valstybės tarnautojų pensijų sistemų dinamiškumą ir įvairovę. Neretai valstybės tarnautojams taikomos sąlygos priklauso nuo jų amžiaus, tarnybos, kurioje jie dirba, arba dienos, kurią pradėjo tarnybą arba dienos, kurią pateko į darbo rinką.

Tokia įvairovė kyla dėl pensijų sistemų reformų būdų, kartais — dėl būtinybės išsaugoti tam tikras įgytas teises.

Kad rezultatus būtų galima palyginti, šioje ataskaitoje atsižvelgiama į dabartinę valstybės tarnautojų, pradedančių tarnybą m.

  • EUR-Lex - DC - LT
  • Nors tai nėra realus investicinis fondas, laikoma, kad suma, kuri būtų buvusi surinkta į tokį fondą, atspindėta Tarnybos nuostatų 83 straipsnyje ir ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytame įpareigojime mokėti pensijas.

Tinkamas lyginimas EPSS — tai ES tarnautojams privaloma profesinė pensijų sistema, kuri, kaip tokia, turėtų būti lyginama ne su bendrosiomis nacionalinėmis privačiojo sektoriaus pensijų sistemomis, o su valstybių narių valstybės tarnautojų ir kitų tarptautinių organizacijų pareigūnų pensijų sistemomis. Bendrosios pensijų sistemos, kurias nustato valstybė, paprastai netaikomos valstybės tarnautojams.

Nors šioje ataskaitoje Komisija EPPS nelygino su kitų tarptautinių organizacijų pareigūnų pensijų sistemomis, ji mano, kad lyginti su minėtomis sistemomis būtų visiškai tikslinga dėl panašios personalo sudėties ir analogiško darbo pobūdžio.

Paskolos teikiamos tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims. Paskolos gali būti išduodamos tik kredito unijos nariams. Jais tapti labai nesudėtinga. Apie tai daugiau informacijos rasite skiltyje Narystė.

Komisija pasilieka galimybę tokią analizę atlikti ateityje. Kad įvertintų, ar EPPS atitinka nacionalinių valstybės tarnautojų pensijų sistemas, Komisija valstybių narių paprašė atsakyti į klausimus, susijusius su nacionalinių valstybės tarnautojų pensijų sistemomis.

Atsakymus atsiuntė dvidešimt šešios valstybės narės Prancūzija to nepadarė, nors tai jai priminta kelis kartus.

Ši ataskaita grindžiama atsakymus atsiuntusių valstybių narių informacija. Vertinant EPPS reikėtų turėti omenyje ypatingą ES pareigūnų padėtį: ES institucijos daugiausia įdarbina ekspatriantus iš 27 valstybių narių, kurios taiko gerokai besiskiriančias pensijų sistemas. To negalima pasakyti apie valstybių narių valstybės tarnybą. Iš kitų tarptautinių organizacijų tik Jungtinės Tautos yra panašaus dydžio, todėl sunku palyginti. Nors, Komisijos nuomone, tinkamiausios lyginti kitų tarptautinių organizacijų ir nacionalinės pensijų sistemos, neįmanoma išvengti ribų, kurios pabrėžiamos šioje ataskaitoje.

Kokie pratimai turi buti padidinami Varpos dydis lenktynese

Antai daugelis valstybių narių sistemų yra einamojo finansavimo sistemos, o EPPS veikia kaip teorinis fondas. Visus pensijų sistemos dėmenis reikia vertinti kaip visumą ir kartu atsižvelgti į ES civilinės tarnybos ypatumus, kad ES institucijų darbuotojų pensijos būtų adekvačios, tvarios ir saugios. ES institucijos daugiausia įdarbina ekspatriantus iš visų 27 valstybių narių ir tarptautinėje darbo rinkoje varžosi su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, diplomatinėmis tarnybomis, nacionalinėmis valstybės tarnybomis, tarptautinėmis bendrovėmis, advokatų kontoromis, finansines konsultacijas teikiančiomis įmonėmis ir kt.

ES institucijos turi likti patrauklios darbdavės, kad išlaikytų geografinę darbuotojų pusiausvyrą ir galėtų vykdyti politiką, kuri pateisintų ES piliečių bei valstybių narių lūkesčius.

Atskiros valstybės tarnautojų pensijų sistemos Atskiros valstybės tarnautojų pensijų sistemos numatytos visose tarptautinėse organizacijose, maždaug pusėje pasaulio šalių ir daugelyje ES valstybių narių. Naujosiose valstybėse narėse visuotinai taikomos integruotos sistemos, nors neretai skirtingų grupių darbuotojams galioja skirtingos taisyklės. Airijoje ir Ispanijoje valstybės tarnautojams taikoma nacionalinė pensijų sistema, tačiau numatyta ir papildomo pensijos kaupimo tvarka, pagal kurią jiems mokamos fiksuotos išmokos.

Jungtinėje Karalystėje valstybės tarnautojams iš dalies taikoma privaloma pensijų kaupimo tvarka, kuri galioja privačiojo sektoriaus darbuotojams. Pensijų skyrimo valstybės tarnautojams pagrindas kiek skiriasi nuo bendrųjų nacionalinių pensijų sistemų kūrimo pagrindo, t.

Siekiama tokių tikslų: užtikrinti valstybės tarnautojų nepriklausomumą, padaryti valstybės tarnybą patrauklią, nukelti valstybės tarnautojų atlyginimo sąnaudas ateičiai ir užtikrinti, kad vyresnio amžiaus valstybės tarnautojai gautų politiškai ir socialiai priimtiną pensiją.

Valstybės tarnautojų pensijų sistemomis ne tik siekiama kai kurių socialinių ir politinių tikslų, panašių į nustatytuosius nacionalinėse pensijų programose, bet ir turi būti atsižvelgiama į darbdavio žmogiškųjų išteklių politiką. Todėl į valstybės tarnautojų pensijų politiką įtraukiami ir bendrieji valstybės tarnautojų atlyginimo bei išlaidų kompensavimo klausimai[7].

Europos pareigūnų pensijų sistema EPPS 3. Pagrindinės sąvokos 3. Teisinės nuorodos Pagal Tarnybos nuostatų 83 straipsnį: — išmokos pagal šią pensijų sistemą mokamos į Sąjungos biudžetą; — valstybės narės bendrai užtikrina tokių išmokų mokėjimą; — pareigūnai turi padengti trečdalį pensijų sistemos finansavimo sąnaudų. Tarnybos nuostatų 83a straipsnyje ir XII priede nustatytos įmokos tarifo apskaičiavimo aktuarinės taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti pensijų sistemos pusiausvyrą.

Teorinio fondo principas Europos anglių ir plieno bendrija turėjo pensijų fondą, tačiau, m. Reikia turėti omenyje, kad EPPS nėra einamojo finansavimo sistema. Pagal tokią sistemą pensijos įmokos tarifas arba pensijų išmokos tikslinamos siekiant kasmet užtikrinti pusiausvyrą tarp surinktų įmokų ir pensijų išlaidų. Jei pusiausvyros neįmanoma užtikrinti, skirtumas iš biudžeto finansuojamas imant mokesčius. EPPS atveju taip nėra: pensijų įmokos faktiškai padengia tam tikrais metais įgytas teises į pensiją atitinkančias sąnaudas ir nėra niekaip susijusios su tų metų pensijų išlaidomis.

Kai EPPS bus brandi, neišvengiamai susidarys spraga tarp pensijų įmokų ir pensijų išlaidų — dėl palūkanų, kurios taikomos surinktoms įmokoms prieš šias grąžinant pensijų išmokų forma. Nors tai nėra realus investicinis fondas, suma, kuri būtų buvusi surinkta į tokį fondą, laikoma investuota į valstybes nares remiantis vidutinėmis metinėmis ilgalaikių valstybių narių skolų palūkanų normomis ir atspindėta Tarnybos nuostatų 83 straipsnyje bei ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytame įpareigojime mokėti pensijas.

Kalbant apie biudžetą, anksčiau pensijų sistema davė grynųjų pajamų, nes faktiškai dirbę darbuotojai mokėdavo įmokas už įgytas teises į pensiją, o pensijų ar invalidumo išmokas iš tiesų gaudavo tik labai maža dalis darbuotojų.

Ka reikia atlikti pratimus, kad padidintumete savo nari Vaikinai, kuriuos matuoja nariai

Grynąsias pajamas sudarė darbuotojų ir darbdavio mokamos pensijų įmokos, kurios vis dėlto ne mokėtos į fondą, o tik atspindėtos įpareigojime mokėti pensijas. Vėliau, faktiškai dirbantiems darbuotojams išeinant į pensiją, pensijų išlaidos neišvengiamai padidės. Pensijų išlaidos didės maždaug tol, kol pensijų sistema taps brandi, t. Sumos, kurios būtų buvusios padengtos iš pensijų fondo, šiuo metu padengiamos ir toliau bus padengiamos iš biudžeto ir daro poveikį įpareigojimui mokėti pensijas.

Pagal teorinio fondo metodą, užuot surenkamas darbuotojų įmokas atidėjus į realų pensijų fondą jos kredituojamos į ES biudžetą ir išleidžiamos remiantis biudžeto valdymo institucijos sprendimais, t.

Kaip padidintas vaizdo irasas Lytiniu organu nariu vyru ir ju vardu dydziai

Nuspręsta, kad likusi suma, kuri paprastai atitinka darbdavio įmokos dalį, nebus renkama[8]; vietoj to ES institucijos įsipareigojo mokėti būsimas pensijų išmokas iš Sąjungos biudžetokai darbuotojai išeina į pensiją. Pagal Tarnybos nuostatų 83 straipsnį valstybės narės bendrai užtikrina išmokų mokėjimą. Dėl to biudžeto lėšų skolinamasi iš sistemos narių, o už tai užtikrinamas būsimų išmokų mokėjimas.

Pasiskolintų sumų ir grąžintų sumų pusiausvyra atsispindi įpareigojime mokėti pensijas. EPPS nariams sulaukus pensinio amžiaus, lėšos jiems grąžinamos pensijų išmokų forma.

Todėl anksčiau pensijų išlaidos palaipsniui didėjo ir ši tendencija tęsis maždaug tol, kol sistema taps brandi. Kalbant apie pensijų išlaidų didėjimą, svarbu suvokti, kad naujos pensijų išlaidos, patiriamos dėl šiandien į pensiją išeinančio darbuotojo, jau apmokėtos[9]: tarnybos metu jis mokėjo pensijos įmokas, o jo teises į pensiją atitinkančias išmokas, kurios turės būti mokamos jam išėjus į pensiją, padengia įpareigojimas mokėti pensijas.

52012DC0037

Aktuarinės pusiausvyros principas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų pensijų sistemai taikomas aktuarinės pusiausvyros principas. Iš darbuotojų mokamos metinės įmokos turi būti padengiamas trečdalis tam tikrais metais jų įgytų teisių.

Tam tikrais metais ES tarnautojų įgytos teisės atitinka būsimas pensijas, kurias darbuotojai gaus išėję į pensiją, taip pat tam tikromis sąlygomis teisę į invalidumo pašalpą, našlio ir našlaičio pensiją.

Kitaip tariant, metinė įmoka skirta trečdaliui tarnybos išlaidų, patiriamų taikant pensijų sistemą, t. Kad būtų įmanoma apskaičiuoti išlaidas, mokėjimus Europos tarnautojams reikia vertinti pagal jų dabartinę vertę, taikant diskonto palūkanų normą. Taigi, toks apskaičiavimas yra aktuarinis vertinimas.

Techniniu atžvilgiu pensijos įmokos tarifui apskaičiuoti taikomas planuojamo kredito vieneto metodas, nustatytas tarptautiniu apskaitos standartu IPSAS 25[10].

Buliu nario dydis Ka reikia padaryti, kad padidintumete varpos dydi

Norint nustatyti įmokų tarifą, faktiškai dirbančių darbuotojų įgytų teisių aktuarinių verčių suma, aktuarinėje praktikoje vadinama tarnybos sąnaudomis, lyginama su bendra metine jų bazinių darbo užmokesčių suma.

Pensijos įmokos tarifu išlaikoma EPPS pusiausvyra. Jei iš įvairiais Tarnybos nuostatuose apibrėžtais parametrais grindžiamo aktuarinio vertinimo matyti, kad siekiant padengti tam tikrais metais įgytas teises į pensiją atitinkančias išmokas reikėtų taikyti skirtingą nei galiojantysis pensijos įmokos tarifą, jį Taryba tikslina remdamasi Komisijos pasiūlymu.

  1. Пока Хилвар разъяснял Элвину функции пупка, ему пришлось произнести тысячи слов и нарисовать с полдюжины схем.
  2. Kaip galite padidinti varpos vaizdo irasa
  3. Vaikinai, kuriuos matuoja nariai
  4. Gydytoju nuomone apie nario padidejima
  5. Одной из привилегий Шута должна была быть возможность ходить повсюду и узнавать все: у Элвина не могло быть лучшего проводника по тайнам - Того, что ты ищешь, может и не существовать, - сказал Хедрон, - но если оно есть, ты его здесь обнаружишь.
  6. Kas yra 14 berniuko nario dydis
  7. Palūkanų normos - Kredito unija „Prienų taupa“
  8. Kokie geresni nario dydzio apzvalgos

Siekiant padengti pensijų išmokas už einamuosius metus, einamaisiais metais sumokėtos įmokos neskaičiuojamos: jos gali būti didesnės arba mažesnės. Aktuarinės pusiausvyros principu užtikrinama ne metinė, o ilgalaikė pusiausvyra — ši sąvoka skiriasi nuo metinės pinigų srautų pusiausvyros.

Nacionalinių valstybės tarnautojų ir Europos tarnautojų pensijų sistemų pagrindinių savybių palyginamoji analizė 4. Paprastai faktinis pensinis amžius mažesnis už nustatytą pensinį amžių. Tačiau dėl priežasčių, susijusių su duomenų prieinamumu, kaip faktinio pensinio amžiaus rodiklis neretai naudojamas pasitraukimo iš darbo rinkos amžius. Antai m. Rumunijoje iš darbo rinkos darbuotojai pasitraukė sulaukę vidutiniškai 55,5 metų, Prancūzijoje ir Lenkijoje 59,3 m.

Visų valstybių narių vidurkis buvo 61,4 m. ES institucijų darbuotojų faktinis pensinis amžius — nuo 61 iki 62 metų. Nustatytas pensinis amžius Kai kuriose valstybėse narėse nustatytas pensinis valstybės tarnautojų amžius mažesnis nei bendrosiose pensijų sistemose.