Seksualiniu nariu nuotrauka pries priartinant ir po. Sinodas Amazonijai: periferija, kurioje sprendžiami globalūs klausimai - slapcia.lt

Nors sinodas buvo skirtas konkrečiam geografiniam regionui, tačiau aptarė globalias problemas ir turės pasaulinio masto poveikį, kalbant apie socialinį teisingumą, ekologiją ir politiką. Vidutinis smurtinių incidentų prieš LGBT žmones skaičius Lietuvoje buvo iš respondentų — vėlgi, tai yra didžiausias procentas ES. Taigi, pareiškėjų teisių gynyba Lietuvoje pagal vidaus teisę buvo išnaudota ir liko tik vienintelis kelias toliau ginti teises supranacionaliniame teisme.

Sinodas Amazonijai: periferija, kurioje sprendžiami globalūs klausimai EPA nuotrauka Kadaise svarstymai apie tai, kad popiežius galėtų būti ne italas, ne europietis ir gal net ne baltasis, atrodė, kaip tolima egzotiška galimybė. Šiandien pagaliau turime pirmąjį neeuropietį Kristaus vietininką, kaip dar aiškesnį Bažnyčios visuotinumo ženklą. Argentinietis popiežius vykdo misiją, kuriai ir buvo išrinktas — prie apaštalų sosto priartinti Naująjį pasaulį. Spalio 6—27 d.

Romoje vykstantis Sinodas Amazonijai — nuoseklus šio pontifikato žingsnis.

Parsisiusti nario pletros programa

Neveltui vyskupų susitikimas prasidėjo Vatikano bazilikoje, prie Petro kapo: ši žmonių pamiršta periferija šįkart tapo centru. Dar vienas lašas, tirpdantis dar stiprų Katalikų Bažnyčios europocentrizmą?

Laikui bėgant vis labiau aiškėja, kodėl šis sinodas išskirtinis. Ne vien todėl, kad pasižymi realiu sinodališkumu: pavyzdžiui, pirmoji konsultacinė Seksualiniu nariu nuotrauka pries priartinant ir po į įžvalgos įtraukė procesą daugiau nei 80 tūkstančių asmenų. Dar labiau dėl to, kad supurtė visą Bažnyčios bendruomenę, iškeldamas klausimų apie Bažnyčios vidinę tapatybę, pranokstančią vien nusistovėjusias išorines formas ir metodus.

Dar kartą turime sau atsakyti: kaip skelbti Dievo žodį ir ne vakarietiškame kontekstekaip steigti ir auginti Bažnyčią, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Seksualinė sveikata Lietuvoje: ligų aptinkama mažiau, bet dauguma užsikrėtusiųjų nesisaugo

EPA nuotrauka Lotynų Amerikoje plėtojama Tautos teologija, greta Išsilaisvinimo teologijos, kuri šiandien yra Katalikų Bažnyčios teologinio paveldo dalis, deja, mažai pažįstama Europoje. Evangelijos įkultūrinimo tema — taip pat jau ne pirmą šimtmetį šlifuojama, pasitelkiant misionierių patirtį ir teologų įžvalgas. Nenuostabu, kad ir šis sinodas sulaukė aštrios kritikos iš keleto teologų ir katalikiškų grupių.

Beje, kritikų gretas šįkart papildė Brazilijos vyriausybė bei prezidentas Seksualiniu nariu nuotrauka pries priartinant ir po Bolsonarobūgštaujantis dėl Bažnyčios kišimosi į valstybės reikalus. Aktyviai sinodą kritikuojanti, Kanadoje veikiančios politinės konservatorių organizazijos platforma, LifeSiteNews išplatino interviukuriame užsimenama apie kai kuriose gentyse vis dar praktikuojamą kanibalizmą ir vaikų žudymą.

Įvairūs dienraščiai vėliau komentavo žinią, suteikdami jai svarbos. Kaip matome, katalikų poliarizacija niekur nedingo. Tačiau šįkart neapsistokime ties ja.

Pro 3, m. Šis EŽTT sprendimas neabejotinai laikytinas istoriniu tiek LGBT žmonių teisės į privatų ir šeimos gyvenimo gerbimą bei kitų teisių apsaugos nediskriminuojant jų dėl seksualinės orientacijos, tiek, apskritai, visų Lietuvos žmonių apsaugos nuo neapykantos kalbų bei nusikaltimų.

Kasdien vyksta brifingai, kuriuose nuomones išsako vis kiti sinodo nariai. Sinodo dalyviai yra laisvi išsakyti savo požiūrį spaudoje, tačiau kviečiami neperpasakoti — ir neiškraipyti — kito asmens minčių. Tad pažvelkime, apie ką per pastarąsias dvi savaites buvo diskutuojama sinodo auloje. Pagrindinės temos yra dvi: ekologija ir sielovada.

Kaip padidinti nario sunkuma

Apie pastaraisiais metais ypač pablogusią situaciją sinodo dalyviams kalbėjo ir brazilas ekologas Carlos Nobre, pristatydamas Amazonijos mokslininkų parengtą regiono gelbėjimo planą. Gyvsidabrio ir arseno prisotintas vanduo sukelia nepagydomas ligas. Laikotarpiu tarp ir m. Brazilija padarė milžinišką pažangą, pasirūpindama šia jautria ekosistema. Mažiau nei per dešimtmetį išplėtė saugomas teritorijas daugiau neikm2.

EPA nuotrauka Įvairių Amazonijos tautų atstovų protestas prie Ekvadoro parlamento, reikalaujant saugoti bioįvairovę bei paisyti gyventojams teismo pripažintų teisių. EPA nuotrauka m. Tai reiškia ne vien gamtinės įvairovės, bet ir žmonių gyvenamosios aplinkos naikinimą. Reikia išmanyti šį kontekstą, norint suprasti sinodo dalyvių susirūpinimą.

Bažnyčia neturi kitų svertų situacijai pakeisti, vien ugdyti sąžines. Sielovados darbuotojai jau aktyviai veikia šioje srityje, priminė pasisakiusieji, tačiau reikalingas įvairių edukacinių institucijų susitarimas neaplenkti ir ekologinio sąmoningumo, atsižvelgiant į Amazonijos specifiką.

Ugdyti asmenį, gebantį atkurti jungtį tarp žmogaus ir aplinkos, gebantį pasirūpinti bendrais namais, jaučiantį solidarumą. Integralioji ekologija turėtų tapti Bažnyčios indėliu pasauliui. Katalikiški universitetai galėtų apsispręsti skirti dėmesį vietos genčių švietimui, reikėtų bendrų pastangų ieškant finansavimo šaltinių čiabuvių universitetams, tokiems kaip Nopoki Perusiekiant apsaugoti jų teisę į kultūrinę tapatybę ir išsaugoti senovinę genčių išmintį bei kalbą.

Sinodas Amazonijai: periferija, kurioje sprendžiami globalūs klausimai EPA nuotrauka Kadaise svarstymai apie tai, kad popiežius galėtų būti ne italas, ne europietis ir gal net ne baltasis, atrodė, kaip tolima egzotiška galimybė. Šiandien pagaliau turime pirmąjį neeuropietį Kristaus vietininką, kaip dar aiškesnį Bažnyčios visuotinumo ženklą. Argentinietis popiežius vykdo misiją, kuriai ir buvo išrinktas — prie apaštalų sosto priartinti Naująjį pasaulį.

Be to, norint prisidėti prie Amazonijos tautų raidos, — buvo teigiama — būtina užtikrinti visų sluoksnių žmonėms vienodą priėjimą prie informacijos. Evangelizacija visada eina kartu su visuminiu ugdymu. Auloje buvo vardinami ir tokie sisteminiai nusikaltimai, kaip prekyba žmonėmis, prostitucija, prekyba organais, — tikintis tarptautinės teisės įsikišimo.

Rimtas iššūkis — kaip padėti integruotis gausiems migrantams miestuose.

Author, Journalist, Stand-Up Comedian: Paul Krassner Interview - Political Comedy

Sinodo dalyviai pabrėžė solidarios ekonomikos, vietos verslo plėtros svarbą, žmogaus teisių gynimą, bendrojo gėrio pirmumą prieš atskirų grupių interesus. Kaip skelbti Dievo meilę tokioje situacijoje? Ją paliudijo ne vienas misionierius, padėjęs beteisiams žmonėms ir sumokėjęs už tai savo gyvybe: italas kunigas Ezechiele Ramin, amerikietė sesuo Dorothy Stang, ispanas vyskupas Alejandro Labaka… Kaip skelbti Evangeliją Amazonijoje? Reikalingi nauji Dievo žodžio tarnai, neišskiriant ir moterų, teigė ne vienas kalbėtojas.

Į naujus iššūkius reikia atsiliepti kitaip — būtina tinkamai parengti pasauliečius, gebančius tapti misionieriais. Pasauliečių ugdymas — tai ir naujų pašaukimų pamatas. Brazilijos aplinkosaugos aktyvistai ir federalinės pajėgos naikina nelegaliai veikiančius žemės išteklių gavybos įrenginius.

EPA nuotrauka Sinodo dalyviai ragino atrasti Žodžio sėklas regiono kultūroje, pripažįstant, kad Kristus jau gyvena tautoje, kurią evangelizuojame.

Evangelija nėra vienos kurios kultūros nuosavybė. Toks požiūris padėtų rastis amazoniškai ir čiabuvius išreiškiančiai Bažnyčiai. Užsiminta apie galimybę įteisinti amazoniškąsias katalikiškas apeigas greta jau egzistuojančių lotynų ar Afrikos ritų. Pašvęstojo gyvenimo asmenys išreiškė poreikį vis geriau pažinti ir suvienyti vietos kultūrą ir krikščioniškąjį dvasingumą, plėtojant integraliąją ekologiją, kuri saugo ir žmogų, ir gamtą.

Viri probati Aptariant sielovados iššūkius, greta kvietimo labiau įvertinti moterų indėlį ir siūlymo svarstyti moterų diakonystės galimybę, daug dėmesio sulaukė ir pasiūlymas teikti kunigystės šventimus vedusiems vyrams viri probati.

Neįtikėtini Pranciškaus metai

Dera turėti omenyje, kad Katalikų Bažnyčioje jau turime vedusių kunigų. Jie tarnauja ne vien Rytų apeigų katalikų bendruomenėse, bet ir tarp Vakarų tradicijos katalikų: buvę metodistų, liuteronų ar anglikonų pastoriai gauna leidimą likti santuokoje, nors pripažįstami kaip visateisiai katalikų kunigai.

Be to, niekas šiame kontekste nėra kalbėjęs apie kunigų celibato panaikinimą lotynų apeigų kunigams. Stebėtojai atkreipia dėmesį ir į tai, kad ši diskusija Amazonijoje neturi nieko bendra su ideologinėmis klišėmis, dominuojančiomis JAV ar Vakarų Europoje.

Sinodas Amazonijai: periferija, kurioje sprendžiami globalūs klausimai

Gerai žinome, kad čia celibatas laikomas nepilnamečių lytinio išnaudojimo priežastimi ar elitizmo, klerikalizmo šaltiniu. Allen Jr. Lotynų Amerikos tautose, kurios sudaro ir Amazoniją, kai kurios vyskupijos turi vieną kunigą 16 ar 17 katalikų. Kai kurie jų gyvena tokiose izoliuotose teritorijose, į kurias patenkama vien valtimi arba raitomis. Mišios, išpažintis ir dvasinis palydėjimas yra išimtinai reti dalykai, nors jie sudaro katalikiško gyvenimo stuburą.

Bendruomenės jaučiasi apleistos.

Amazonijos jaunimas EPA nuotrauka Kun. Justino Rezende nuotr. Ši tema ne pirmą kartą iškyla sinoduose. Ne vieną dešimtmetį ją kelia pasaulio pietų ganytojai, tačiau jų kolegoms iš pasaulio šiaurės ši praktika atrodo kaip grėsmingas precedentas. Šįkart auloje buvo analizuojama, kodėl stokojama kunigų, gal tam vertėtų surengti atskirą susitikimą?

V. Mizaras. Dviejų vyrų bučiniai ir Lietuva: kodėl Lietuva pralaimėjo EŽTT

Nuskambėjo pasiūlymai teikti laikinus šventimus vedusiems, įsteigti regioninę kunigų formacijos komisiją, galinčią atskiras vyskupijas paremti finansiškai ir parūpinti dėstytojų. Dėmesio sulaukė ir nuolatiniai diakonai. Šventimų teikimas išmintingiems ir išbandyto tikėjimo vyrams, niekaip nenuvertintų celibato, tačiau užtikrintų nuolatinį ministro buvimą bendruomenėje, o ne vien sporadišką apsilankymą. Kita vertus, ne vienas krikščionis teigė, jog buvo palankiai sutiktas čiabuvių bendruomenėse kaip tik dėl savo celibato.

Be to, dabartinis pasaulis, laicistinė ir hedonistinė kultūra celibatą mato, kaip paskutinę tvirtovę, kurią dar reikia nugriauti.

Gal derėtų peržiūrėti priėmimo į kunigystę kriterijus? Teisingiau paskirstyti kunigus? Žinant, kad du trečdaliai iš 1,3 mlrd.

Kaip efektyvus kremas padidinti nari

Lig šiol iškelti konkretūs pasiūlymai Sinodo dalyviai išreiškė paramą siūlymui įsteigti nuolatinę vyskupų grupę, koordinuojančią Bažnyčios sinodalinį veikimą Amazonijoje.

Pabrėžė būtinybę gerbti vietos tautų specifiką, užtikrinant jų teisę gauti informaciją ir kad su jais būtų tariamasi prieš imantis bet kokių veiksmų jiems priskirtoje teritorijoje.

Siūloma įsteigti nuolatinę žmogaus teisių ir Amazonijos stebėseną, ypač siekiant išvengti taip pat ir seksualinio smurto prieš mažamečius ir jaunimą. Į Bažnyčios Kanonų teisę siūloma įtraukti naują kanoną, apibrėžiantį kataliko pareigas aplinkos atžvilgiu. Skatinti keliaujančių misionierių grupes, nebijant išbandyti naujų evangelizavimo formų.

Reikalingas naujas tikėjimo skelbimas, reikalinga nedelsiant imtis veiksmų planetos išsaugojimui. Ar įvyks esminis posūkis Bažnyčioje ir pasaulyje?